Подписахме с Министерство на регионалното развитие и благоустройството споразумение за предоставяне на втория пакет финансови средства в размер на 2 721 806 лева за довършването на проект: „Рехабилитация на общински път PAZ 1065 /III-843/ ДГС Селище – Побит камък – м. Овчарниците от км. 0+000 до км. 1+300 и от км. 2+500 до км. 7+269.07 – Етап Втори”, съобщи кметът на Община Сърница – Неби Бозов.
Общият размер на финансовият ресурс по проекта е в размер на 5 450 928 лева, от които октомври 2022 на Община Сърница бяха предоставени първите 2 729 122 лева. С финансирането, получено през 2022 година, се реализира подетап 2.1. на проекта – отсечките от км.0+000 до км. 1+300 и от км. 2+500 до км.4+200, който вече е готов и въведен в експлоатация. Със средствата по новото споразумение през 2024г. ще се реализира и подетап 2.2. – отсечката от км.4+200до км. 7+269.07.
Реализацията на значими общински инфраструктурни проекти и осигуряването на финансиране от страна на държавния бюджет беше идея на Движението за права и свободи и лично на г-н Делян Пеевски, която успешно се осъществи чрез обособяването на финансиране в Закона за държавния бюджет през 2022г. и 2023г.
В проекто-бюджета за 2024г. отново са заложени такива средства за финансиране на общински проекти, като обсъждането и приемането им предстои в края на декември в пленарна зала на Народното събрание.