Исторически музей – Стрелча приключи дейностите по проекта “Музеят – място за нови технологии и знания“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“, финансиран от Национален фонд “Култура“. В резултат на него, екипът на музея успя да обнови остарелите експозиции в отдел “Етнография”. 

Това допринесе за връщането на традиционните посетители, които, вследствие на пандемията, музеят загуби и спомогна за привличането и развиването на нова публика. Исторически музей – Стрелча започна постепенно да излиза от сянката на активно посещаваните туристически центрове като Копривщица, Панагюрище и Хисаря.

Дигиталните екрани, които са част от подновената експозиция, са от голяма помощ в комуникацията с младото поколение. Освен изцяло подновената експозиция на II eтаж, музеят се радва и на обновено предверие в експозиционната площ. То съдържа интересни и интерактивни занимания, сред които витрина с “експонат на месеца“ и кутийки, които посетителите трябва да отворят, за да научат значението на типични диалектни думи от района.

Експозицията е иновативна и интересна за всички възрасти. Екраните се приемат много добре от младите ни посетители, защото те са тясно свързани с технологиите. Новите витрини са съобразени с последните тенденции в музеологията, а осветлението и допълнителните макети, пирамиди и инсталации, довършват цялостната визия на експозицията. Добавеният към проекта тъчскрийн екран положи основите на детски образователен център, който ще развием през 2024 г.

Съвместната работа с нашите партньори в лицето на двете училища в град Стрелча – НУ “Паисий Хилендарски“ и СУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – оказа значително влияние върху разработването и внедряването на образователни програми от нов тип. Заедно с определения по проекта учител, г-жа Магдалена Стоева, бяха изготвени 6 броя уроци като част от образователната ни програма през учебната година.

Вече бяха проведени няколко такива урока: „История на книгата”, „Стрелчански будители”  и „Празници и обичаи в Стрелча”. Съвместно с г-жа Светлана Татарова, определения по проекта учител от СУ “Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Стрелча, беше проведен конкурс „Стрелча през моите очи”. Презентациите на победителите са заредени на един от екраните.

По време на реализирането на проекта са проведени три обучения, свързани с подобряване компетенциите на екипа на Исторически музей – Стрелча по отношение на новите технологии и възможности за по-активно използване на социалните мрежи и блоговете в полза на музейната комуникация; работа с публики и образователни програми. Обученията се проведоха от експерти с опит в съответната област, чиито съвети и информация беше приложена успешно от екипа на Исторически музей – Стрелча в реализирането на дейностите по проекта. Благодарение на това екипът повдигна чувствително квалификацията си. Преки резултати са повишаването на посетителите ни, ангажираността им към културната институция и класирането на Исторически музей – Стрелча на второ място в осмите Годишни награди в туризма – 2023 г. в категорията “Изборът на българите“.

В следствие на проекта бяха дигитализирани 273 бр. движими културни ценности. Направена е реставрация на 70 бр. движими културни ценности. Дигиталните копия се използват за обогатяването на експозицията и за създаване на рекламни материали в социалните мрежи и медии. Изработеният макет на стрелчанска възрожденска улица спомогна за възприемането на културния облик на Стрелча от началото на XX век. Той се оказва и притегателен център за голяма част от нашите посетители.

Благодарение на проекта, Исторически музей – Стрелча успя да достигне до нови публики и канали за комуникация. Внедряването и използването на новите технологии ни позволи по лесен и достъпен начин да представим културното наследство в района.