Коледната магия завладя Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/. В празничното веселие се включиха кмета на Община Пещера – Йордан Младенов, председателя на Общински съвет- Пещера Васил Филев, служители от „Социално подпомагане“, Директорите на Дневен център за деца и младежи с увреждания (ДЦДМУ) и Център за настаняване от семеен тип с деца и младежи (ЦНСТДМ), Руса Каврошилова – директор на ЦПЛР -ОДК,  Виктория Пенева- директор на домашен социален патронаж и председателя на читалище „Развитие“ Фаня Иванова, потребители на услугата и гости.

Директорът на социалната услуга Соня Бурова, не пропусна да благодари на Кмета на Община Пещера за добрите партньорски взаимоотношения с Общинска администрация. Тя изказа и благодарности към Председателя на Общ. съвет,  за доброто управление и съвместната работа, насочена към подобряване на качеството на социалната услуга, целяща достоен живот на потребителите.

Присъстващите станаха свидетели на възстановка на  библейската история за раждането на Христос, взаимно изпълниха стихче за младенеца и изпяха най-популярната коледна песен „Тиха нощ, свята нощ“.

По стара българска традиция беше приготвен  обреден коледен хляб, който играе роля на безкръвна жертва и символизира плодородието и мира в семейството. Питата разчупи Йордан Младенов и нарече, да бъде посветен на социалното заведение, на хармана, на лозето и виното, на колата, на домашните животни, като започна от най-възрастния и според възрастта им.

Инициатива успя да развълнува както потребителите на социалните услуги, така и ръководителите. Тази година паричката се падна на Мария  Бонева, която пожела здраве, късмет и много топлина за всеки от ползвателите на услугата в ДЦПЛУ.

Празникът не мина без присъствието на дядо Коледа, Снежанка и джуджанчо. С усмивка и блага дума те дариха присъстващите с подарък от чувала на добрия старец.

Илиан Сандрев ръководител на вокална група „Шарения“ към ОДК изпя най-новата си песен „Мъри, Димитро льо“, с което бе поставено началото на хорото.

ДЦПЛУ е форма за подкрепа на пълнолетни лица с трайни увреждания, в който се създават условия за обслужване през деня, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, организация на свободното време, личните контакти, изграждане на социални умения. Потребителите се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.