Правителството одобри близо 10,5 млн. лв. допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2023 година.Сред тях са и 300 000 лв. за довършване на храма „Св. Троица“ в Драгор.

Средствата са разпределени както следва:

– За доизграждането на храм „Св. цар Борис Покръстител“ – гр. Пловдив, ж.к. ,,Тракия“ -2 000 000 лв.;

– За Духовната семинария в гр. Пловдив-240 000 лв.;

– За Шипченски манастир „Рождество Христово“ -615 000 лв.;

– За храм „Св. Пимен Зографски“ -гр. София -190 000 лв.;

– За изграждане на храм „Св. Иван Рилски“ за българската общност в Лондон -1 500 000 лв.;

– За православното училище „Св. св. Кирил и Методий“ -гр. Ловеч-500 000 лв.;

– За храм „Въведение Богородично“ -гр. Благоевград -300 000 лв.;

– За доизграждане на храм „Св. Троица“ -с. Драгор, общ. Пазарджик – 300 000 лв.;

– За храм „Св. Георги“ -гр. Хасково, ул. ,,Драгоман“ -200 000 лв.;

– За храм „Св. Георги“ -с. Левуново, общ. Сандански – 50 000 лв.;

– За храм „Св. Троица“ -с. Лисец, общ. Ловеч -150 000 лв.;

– За храм „Покров Богородичен“ -гр. София -250 000 лв.;

– За манастир „Св. пророк Илия“ -гр. София-200 000 лв.;

– За Врачешки манастир „Св. Четиридесет мъченици“ -200 000 лв.;

– За храм „Рождество Христово“ -гр. София, кв. ,,Младост“ -150 000 лв.;

– За финансиране на ремонта на сградата на Висшия ислямски институт – гр. София- 3 500 000 лв.

– За доизграждане на храм „Св. Иван Рилски Чудотворец“ – с. Изгрев, общ. Благоевград – 100 000 лв.

Допълнително средства се отпускат за:

– поддръжка и ремонти на църквата в Истанбул „Св. Стефан“ – 80 000 лв.

– поддръжка и ремонти на църквите в Одрин „Св. Георги“ и „Св. Константин и Елена“ – 20 000 лв.