11 прокурори бяха преместени в четири районни прокуратури. Това реши днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС).

В Софийската районна прокуратура бяха преместени двама обвинители от РП-Бургас – Светлана Божкова-Тепова и Зорница Щърбева, както и Евгения Стефанова (РП-Хасково), Диляна Барбутова (РП-Благоевград) и Стефка Стоянова (РП-Хасково).

Гергана Колева (РП-Кърджали), Пламен Пантев (РП-Пазарджик), Пресиян Георгиев (РП-Варна) и Цветана Бързинска (РП-Бургас) бяха преназначени в районната прокуратура в Пловдив.

Георги Балков (РП-Плевен) ще работи в РП-Перник, а Ангел Ангелов (РП-Пловдив) беше преместен в РП-Пазарджик.

Конкурсът за преместване в районните прокуратури беше обявен през 2022 г.

Местата бяха 12 – пет в СРП, четири в РП-Пловдив и по едно в Перник, Пазарджик и Сливен.

Бройката в районната прокуратура в Сливен обаче засега ще остане свободна. Само един кандидат от всичките 29 беше посочил РП-Сливен като свое трето желание – това е Стефка Стоянова, която обаче беше назначена в СРП.