За спешното осигуряване на превозвач по автобусни линии, квота на община Ракитово, областният управител на Пазарджик Валентина Кайтазова разреши пряко възлагане на обществения превоз в община Ракитово за още шест месеца до финализиране на конкурсната процедура. С предходна своя заповед по реда на чл.16д, ал.6 от Наредба №2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, беше дадено първото разрашение за предприемане на спешна мярка от община Ракитово.

Обект на възлагане ще бъде линията Велинград – Ракитово и линии от общинската транспортна схема.

Със Заповед №ТУ-41 / 23.02.2024 г. на областния управител на Пазарджик се дава разрешение за срок от 12 месеца, превозите квота на община Белово също да бъдат възложени пряко от кмета на общината до провеждането на процедура за възлагане на изпълнител по Закона за обществените поръчки, тъй като настоящият договор за превоз изтича на 29.02.2024 г.

Обект на договора на община Белово ще са линиите Белово – Септември, Белово – Ветрен и Белово – Варвара от областната и Белово – Сестримо (през Момина Клисура), Белово –Дъбравите, Белово – Голямо Белово, Белово – Габровица от общинската транспортна схема. Предстои цялата транспортна схема на Община Белово да бъде актуализирана.