Финансов стимул до 4000 лв. за новородено предвижда нова Наредба за насърчаване на раждаемостта в община Пазарджик. Предложението е на общинския съветник Георги Коприщенов и ще бъде обсъдено в местната община. Помощта ще се дава не само за новородено, но и за отглеждане на дете, независимо от доходите на семейството. Всеки родител може да подаде заявление за отпускане на финансовия стимул.

Изискванията към родителите е да не са оставили детето в социална институция, да не са с отнети родителски права, да са навършили 18 години към датата на раждането на детето, да са с непрекъснати здравноосигурителни права и да нямат задължения към общинския бюджет. Предложението предвижда помощта да се отпуска на три транша- веднага след раждането в размер на 50 на сто от одобрената помощ. Останалите по 25 % ще се отпускат при записването на детето в детска градина и в първи клас.

Кандидатите ще бъдат оценявани по точкова система, като по-голям актив ще имат родителите с второ или трето дете, със средно или висше образование.

Цялото предложение вижте като последвате линка: http://www.obspazardzhik.com/page.php?id=1446