Заедно с кмета на с. Гелеменово г-жа Светлана Андреева направихме обход на Телки дере, което преминава през селото, съобщи кметът Петър Куленски.
От много време насам при проливни дъждове дерето се пълни с бързи темпове с вода и се създава риск да излезе от коритото и да причини щети на селото. Необходимо е то да бъде почистено от растителност, за да бъде подобрена проводимостта му, както и да се удълбочи устието в р. Елшишка, за да има гаранции за сигурността на жителите на селото. Заехме се с методично почистване на различни участъци в общината, които създават рискове и неприятности за жителите. Телки дере няма да бъде различно, като вече ангажирам служители за реакция.
„И докато напредваме по участъци, е необходимо време, за да можем да обхванем навсякъде в цялата община. Моля за разбиране – ефектите от работата ни вече са видими по множество точки. Ще продължим, докато не съм убеден наяве, че цялата община е почистена и е направена предвидима, стегната организация, за да поддържаме града и населените места чисти през цялата година.“ – каза градоначалникът.