Тази мярка ще повиши фокуса на пътните водачи – чрез нея допълнително ще се повлияе върху намаляването на инциденти и ще се повиши нивото на безопасност в града.

Ще се подсилват о пешеходните пътеки с допълнителен червен цвят в близост до училища, за да изострим вниманието и на водачи, и на пешеходци.

„Важно за мен и целия ми екип е да възстановим пътните маркировки, които липсват, и да положим нови там, където е нужно, за да повишим сигурността за всички пешеходци и особено за децата ни.“, коментира кметът Петър Куленски.