Интервю с д-р Лидия Чорбанова, водач ва листата на „ЛЕВИЦАТА!“ за 13-и МИР – Пазарджик

  • ЛЕВИЦАТА! участва за втори път в избори за Народно събрание, кои са най-важните мотиви за включването на коалицията в предизборната надпревара?

Във времето най-сериозната икономическа и военна криза в Европа от създаването на Европейския съюз до сега, е необходимо управлението на България да бъде в ръцете на подготвени, разумни и отговорни политици, с държавническо мислене и ръководищи се от българския национален интерес. След десетилетия управление на ГЕРБ, ДПС и ДБ България остава най-слабо развитата страна в Европейският съюз. Икономическата свобода, която бизнесът има вече повече от тридесет години се оказва безполезна и без икономическа сигурност за гражданите и държавата.

Политическата класа, която управляваше България през последните години не успя да реши нито един от нашите големи, колективни проблеми. ГЕРБ, ДПС и ДБ доказаха, че не могат да управляват огромните структурни промени, през които преминаваме! Най-бедната държава в Европейският съюз сме и с най-драстични социални и икономически неравенства. Най-бедните членове на обществото виждат света като настроен срещу тях и се отказват от своите стремежи. В същото време най – богатите развиват чувство за „вечно си право“ и тяхното богатство помага да се гарантира, че системата ще остане такава, каквато е.

И тъй като тази пропаст между имащите и нямащите е станала толкова голяма и на карта е заложено нещо много по-значимо от личното богатство: самата идея за демокрацията, ние от ЛЕВИЦАТА! участваме в предизборната надпревара и сме сигурни, че нашите усилия ще се увенчаят с успех.

  • Кои са целите, които си поставя ЛЕВИЦАТА! в 50-то Народно събрание?

ЛЕВИЦАТА! е поставила пред себе си реализирането на съществени цели, например: защитата на неприкосновеността не само на частната, но и на общата ни (обществената и колективната) собственост – свободна пазарна конкуренция между държавната, кооперативната и частната собственост. Свидетели сме как десетилетия след тоталното раздържавяване и приватизиране, проблемите само се увеличават, не се решават, а България е страна е с огромен дял на частната собственост. Увеличаването на дела на държавата в БВП на 50%. е друга съществена наша цел. Средното ниво на участието но държавата в БВП в страните от Европейския съюз е над 50%, в България то е под 40%.

Неравенството, във всички аспекти на социално-икономическият живот в България е най-драстично от целия Европейски съюз. Ще се борим за ежегодното и стабилно намаляване на неравенството и на влиянието на олигархията в политическите решения. Това е спешна и много важна задача, която ЛЕВИЦАТА! поставя пред себе си!  Задълбочаващите се неравенства вече са с такъв индекс, който поставя страната ни сред страните, с олигархичен модел на управление! Но в България такъв тип управление се оказва „законно“ и за това помагат „плоските“ и ниските данъци подсилват, които задълбочават още повече всякакъв вид неравенствата.

Една от най-важните цели на ЛЕВИЦАТА! в 50-ото Народно събрание е постигането на изпреварващо нарастване на работните заплати и пенсиите спрямо другите страни – членки на Съюза. Само динамиката в нарастването на работните заплати може да намали изтичането на националния капитал – работната сила, към другите страни в ЕС, без тази динамика няма „догонващо развитие“! Ежегодно намаляване на външния дълг на България с 0,5 процентни пункта е задължително! Въвеждането на ново „Златно правило за инвестиране“ – външният дълг да се използва само за инвестиции в публичния сектор е също задължително! Външен дълг – само за модернизиране на инфраструктурата за укрепване на обществените услуги и за насърчаване на модерни технологии. Въпреки, че решението за намалението на дълга е общо за целия Европейски съюз – брутният дълг на държавата расте у нас, а идват сериозни плащания по него!

  • Кои са важните и спешни мерки, тези които ще реализират поставените цели?

Първата от мерките и много важна за ЛЕВИЦАТА! е създаване за условия за изпреварващ растеж на минималната работна заплата и на пенсиите с минимум 5% годишно. Ще посоча един много прост пример и без всякакъв популизъм: ако МРЗ сега е 993 лв. то през 2028 г. тя ще бъде 1220 лв. и отделно ще се начисли процентът на инфлация. Минимална пенсия, от първи юли ще бъде 580 лв. –  по същата логика през 2028 г. тя ще е 850 лв. плюс процентът на инфлация! Финансови средства за това има. Втората и също много важна за нас цел е въвеждане на прогресивен данък върху доходите на физическите лица от 2025 г. Един пример: МРЗ да се облага с 8%, доход с размер над две МРЗ с 10%,  над три с МРЗ – 12%, над десет МРЗ с 25% и т.н. Така доходи в размер четиридесет, петдесет пъти МРЗ, а такива доходи в България не са рядкост ще се облагат с 50%. Въвеждане на корпоративен данък от 15%. В момента България е сред страните с най-нисък корпоративен данък, нарежда се някъде между Барбадос и Уругвай.

Мерките за свиване на „сивия сектор“ под 10% са задължителни! Ако БВП на Р България е към 200 млрд. лв., а „сивият сектор“ е около 30%, то това означава че се пропускат от данъчно облагане към 60 млрд. лв. Нека сега допуснем само плащането на 10% данък, то това означава пропуснати ползи за държавата в размер на 4 млрд. лв. годишно! Ние от ЛЕВИЦАТА! от години призоваваме управляващите да пристъпят към промяна на модела на данъчно облагане, но е дошъл моментът и гражданите за си зададат въпроса „Кай и защо“ възпрепятства тази промяна. А дали си задаваме и въпроса „ как и с колко в България се облагат големите богатства?“

За ЛЕВИЦАТА! гласувайте с № 19 в интегралната бюлетина!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!