Кандидатите за народни представители и представители в Европейския парламент Искра Михайлова,Небие Кабак и Осман Мурадов, Областният председател на ДПС-Пазарджик  Юмер Хамза, Александър Стоянов – кмет на с. Динката, Велин Георгиев-кмет на с. Боримечково и общинския съветник от ДПС Ифет Топал се срещнаха днес с жители на с. Динката.

Кандидатите за народни представители заедно със земеделските производители ще:
– информират Комисарите по земеделие, околна среда, регионално развитие и икономика за начина на работа на фирма „Холсим България“АД концесионер на баластриера -Динката , която вреди на околната среда, нарушава водния баланс в региона и поставя под риск сигурността, здравето и живота на жителите на с. Динката, както и техния поминък;

Кандидатите за народни представители заедно със земеделските производители ще:
– изискат от РИОСВ Пазарджик да осъществи комплексна проверка на въздействието върху околна от работата на фирма „Холсим България „АД в рамките на Концесионен договор за баластриера -Динката;
– осъществят парламентарен контрол върху работата на Министерство на земеделието , МОСВ и всички компетентни институции за начина на, по който контролират работата на концесията;
– информират природозащитни организации в България и Европа за рисковете за околната среда в землището на с. Динката.

Задно с хората, ние ще обновим България и Европа и ще дадем сигурност на жителите на Динката!

Бюлетина №28!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!