„Общинското ръководство продължава с изпълнение на инвестиционната програма на Община Пещера. Вярвам, че подобряването на материалната, техническата и пътна инфраструктура в града е критерии за неговото развитие. Това е улица, която не е толкова голяма, но е важна и ключова за жителите в тази част на Пещера.“, каза кметът Младенов.
Отец Димитър отслужи водосвет за жителите и пожела безаварийно строителство, здраве и късмет. „Поздравявам Общинското ръководство за това богоугодно начинание, ще се молим за здравето на всички, които работят и ръководят това начинание, което е добро и полезно за жителите.“, заяви отец Димитър.
Йордан Младенов счупи бутилка шампанско за успешна и ползотворна работа на строителния обект.
На церемонията присъстваха председателя на Общински съвет Пещера – Васил Филев, заместник кмета -Гълъбина Карамитрева, секретарят на Община Пещера – Галина Стоянова, както и представители на фирмите изпълнители, строителния надзор и проектантите.
Същността на проекта и съдържанието включват подмяна на амортизираната и неподменена част от водопровода по улицата в участъка от ул. „Веселин Стайков” до улица “Михаил Такев”, както и сградните водопроводни отклонения до всеки имот. Ще бъдат положени и надземни пожарни хидранти за външни противопожарни нужди, съгласно нормите за осигуряване на безопасност. Новата пътна настилка ще бъде от асфалтобетон с площ 4346 м2. Ще бъдат положени нови бордюри и тротоарни площи в по продължение на цялата улица в участъка от ул. “Васил Петлешков” до ул. “Михаил Такев”.Осигурените средства за тези дейности са в размер на 1 115 677.
Припомняме, че на 26.03.2024г. Кметът на Община Пещера подписа Споразумение за финансова подкрепа с Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализация на проект: „Основен ремонт на водопровод и пътна част на ул. „Петър Горанов“ и ул. „Симон Налбант“. Общата стойност на финансовата подкрепа е 2 318 000 лева. Срокът за изпълнение на обект ул. “Петър Горанов” е 105 календарни дни.