Пловдивският апелативен съд потвърди присъда на Окръжен съд – Пазарджик в размер 4 години лишаване от свобода ефективно, при първоначален общ режим на изтърпяване на наказанието, за бившия полицай Владимир Панайотов, съобщи Трафик нюз.   

Той е  признат за виновен в това, че на 19.07.2021 г. в село Братаница, Пазарджишко, при управление на служебен лек автомобил „Шкода“, собственост на ОД на МВР Пазарджик, нарушил правилата за движение по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на 7-годишната Моника. Деянието е извършено на пешеходна пътека, в населено място, при превишена скорост на управлявания от Владимир Панайотов автомобил, след като изпреварил спряла пред пешеходна пътека лека кола, за да пропусне да минат пресичащите братче и сестриче. Момчето е успяло да стъпи на тротоара само 1.6 секунди преди фаталния сблъсък на колата със сестра му. След удара с пешеходката, лекият автомобил, управляван от подсъдимия е изминал път около 14 метра, без да остави спирачни следи, като впоследствие се покачил на тротоара и в спирачен път оставил следи с дължина от 13,5 метра и след сблъсък с пътен знак е спрял на място.

Пловдивският апелативен съд не установи наличието на съществени и неотстраними процесуални нарушения на обжалваната присъда, а подадените въззивни жалби от частния обвинител и от подсъдимия, са оставени без уважение.

Правилно Пазарджишкият окръжен съд е съобразил наличните по делото смекчаващи и отегчаващи отговорността на подсъдимия обстоятелства, като е отмерил наказанието при превес на смекчаващите, смятат апелативните съдии. Като смекчаващи отговорността обстоятелства са отчетени: чистото съдебно минало; положителните характеристични данни за дееца – във връзка с упражняваната от него трудова дейност, първоначално като служител на МВР, защото преди инкриминирания инцидент многократно е награждаван за отлично изпълнение на поставените му служебни задачи, а впоследствие е продължил да се справя отговорно, дисциплинирано и на новата месторабота; изразеното искрено разкаяние спрямо стореното по време на съдебното производство, подкрепено и от депозираните пред настоящия състав показания на свидетел, включително и от психологическото изследване; семеен с две деца, за които се грижи.

Аргументирано са отчетени и отегчаващите отговорността обстоятелства за подсъдимия: немалкия брой на едновременно допуснатите по време на инкриминираната проява нарушения на правилата за движение, които по своето естество са твърде сериозни, защото би следвало да гарантират безопасността на останалите участници в движението. В тази връзка основателно е взето предвид и поведението на подсъдимия, който с деянието си е застрашил живота на брата на пострадалата – деветгодишния А. С., който е пресичал малко преди нея пешеходната пътека. Отегчаващо обстоятелство за подсъдимия се явява и сериозното превишаване с почти ½ на максимално разрешената скорост на движение в населено място с 23,3 км/ч.

Окръжният съд, справедливо е определил на Владимир Панайотов наказание лишаване от свобода в размер над минимално предвидения от 3 години, а именно  6 години., което съответства на тежестта на извършеното и би изпълнило успешно целите на личната и генерална превенция. Тъй като делото пред окръжния съд е разгледано при съкратено съдебно следствие, като подсъдимият е признал вината си и приел фактите в  обвинителния акт,  законосъобразно наказанието от 6 години е намалено с 1/3 или с 2 години, като е отмерено и крайно наложеното наказание на подсъдимия В. П.  от 4 години лишаване от свобода и за 6 години е лишен от право да управлява МПС.

Решението на Апелативен съд  – Пловдив не е окончателно. То подлежи на обжалване и протест пред ВКС.

Това е третото възивно производство по това дело. Първият състав на Апелативен съд намалява наказанието на В. П. на 3 години лишаване от свобода условно. След протест на прокуратурата и на частните обвинители пред ВКС, делото е върнато за ново разглеждане. Втори състав на Апелативния съд връща делото в Окръжен съд – Пазарджик поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – обвинителният акт не отговаря на изисканията на закона. Нов състав на Пазарджишкия окръжен съд разглежда делото отново при съкратено съдебно следствие и постановява 4 години лишаване от свобода ефективно. Именно това наказание беше обжалвано пред Апелативен съд – Пловдив и потвърдено от него.