Започва изпълнението на втория транш по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по процедура „Подкрепа“, финансирана от  Европейски социален фонд+.

Във втори транш ще се раздават 2 вида месни консерви/ говеждо месо и говежди кюфтета / и 9 вида хигиенни продукти / тоалетен сапун, препарат за под, препарат за съдове, тоалетна хартия, шампоан, паста за зъби, перилен препарат, четка за зъби и дамски превръзки/.

С право на подпомагане в областта са 18645 лица  като:

  • 16625 лицаот едночлени и двучленни семейства ще получат по един хигиенен пакет с 9 вида продукти  и по 1 консерва от двата вида.
  • 2020 лицаот тричленните и по-големи семейства  ще получат два хигиенни пакета от 9 вида продукти  и по 3 консерви от двата вида.

Раздаването  на втори транш ще  от 11  юни 2024 година и ще продължи до 19  юли  2024година .

Предоставянето на хигиенните продукти ще се извършва от служители и доброволци на  БЧК в 18 раздавателни пункта  в цялата област.

Продуктите се получават срещу документ за самоличност и подпис при спазване на всички изисквания на Регламента за защита на личните данни .

На 11 юни 2024г. отварят раздавателни пунктове в град Пазарджик:

  • Пункт № 1  – ул .“Васил Левски „№ 58 /у-ще „Климент Охридски“
  • Пункт № 2  –  ул. „Д. Греков“ №5  /Пенсионерски клуб № 3 моста на Лютата /
  • Пункт № 3 –  ул. „Хан Крум „ № 11

Подробният график за поетапното раздаване е публикуван на интернет страниците на БЧК / www.redcross.bg/,на АСП /www.asp.government.bg/ и в регионалните офиси на БЧК и е съобразен с възможностите за зареждане на пунктовете в страната.

Право на подпомагане по програмата имат:

  • Лица и семейства, подпомагани с целева помощ за отопление за отоплителен сезон(2023 г.– 2024 г.).
  • Лица с ниски доходи на член от семейството които получават месечни помощи за отглеждане на детепо   реда на чл.8,ал. 1 и 5 от  ЗСПД.
  • Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа  по чл.70 от ЗХУ.
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно уврежданепо реда на чл.8д от ЗСПД.