Партньорството на Група „Асарел“ със SOCAR – крайъгълен камък в диверсификацията и спечеленото доверие
Група „Асарел“ има удоволствието да обяви началото на доставките на природен газ от Азербайджан, като това събитие подчертава съвместните усилия между SOCAR, M-Gaz и група „Асарел“. Партньорството е свидетелство за ангажимента на група „Асарел“ да диверсифицира енергийните си източници и да оптимизира оперативната си ефективност. Осигуряването на достъп до азербайджански природен газ е важен крайъгълен камък за оптимизиране на нашия бизнес и повишаване на ефективността на веригата ни за създаване на стойност.
Първата доставка на газ от SOCAR за група „Асарел“ е нещо повече от логистичен успех, тя е първа стъпка към постижение, насочено към повишаване на оперативната ефективност, осигуряване на енергийна диверсификация и изграждане на основите на доверие за бъдещо сътрудничество. Този крайъгълен камък илюстрира, че партньорствата могат да стимулират растежа, стабилността и иновациите в енергийния сектор.
За „Асарел-Медет“
Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет“ АД е първата, най-голяма и водеща българска компания за открит добив и преработка на медни руди, биохимично извличане на мед и свързаната с това инженерна и търговска дейност. Фирмата извършва проучвателни, инженерно-изпълнителски, проектантски, екологични и други дейности. „Асарел-Медет“ АД произвежда и доставя висококачествени медни концентрати и катодна мед.
За М-Газ
М-Газ е един от пионерите в продажбата на сгъстен природен газ, като транспортно гориво както и в доставката и продажбата на природен газ за промишлени и производствени нужди. Компанията притежава лицензи в България, Румъния, Сърбия, Гърция, Хърватия и Унгария.
За SOCAR
SOCAR, глобална енергийна компания със седалище в Азербайджан, компанията е специализирана в добива, преработката и разпределението на енергийни ресурси. Като най-голямото интегрирано енергийно предприятие в региона на Южен Кавказ, компанията има значително присъствие в световен мащаб, подчертавайки значението си на различни международни пазари.