Системното вдигане на нивото на чистотата в Община Пазарджик е сред ключовите приоритети на ръководството и кмета Петър Куленски. Организираното сметоизвозване, стриктно спазвано и следено, е съществено предизвикателство, което вече започва да бъде с налаган ред. Чистотата в общината не само подобрява естетиката на града, но и допринася значително за здравето и доброто самочувствие на жителите.

Въвеждането на секция “Чистота” е важна стъпка към повишаване на прозрачността и контрола върху изпълнението на дейностите по чистотата. Жителите ще могат лесно да проверяват кога ще бъдат извършени миенето на улиците и сметоизвозването във всяка част на града и селата, което ще подпомогне както тяхното планиране, така и общинския контрол и възможност за адекватна реакция.

Новата секция „Чистота“, създадена в сайта на Община Пазарджик, ще предоставя актуална и точна информация за графиците за почистване – График за сметоизвозване и График за миене и ръчно метене на улиците. По този начин ще се гарантира, че всеки гражданин е информиран прозрачно за предстоящо почистване, което заедно със Зелените патрули ще позволи съвместен институционален и граждански контрол.

Какви са ползите за жителите?

1. Лесен достъп до информация – всички графици ще бъде лесно достъпни на сайта, което ще улесни информирането на жителите.

2. Повишена ефективност – жителите ще могат да сигнализират за несъответствия в изпълнението на графиците, което ще допринесе за максимално ефективната работа на общинските служби, паралелно със Зелените патрули.

3. Подобрено качество на живот – редовното почистване и извозване на боклука ще създаде по-чиста и здравословна среда за всички.

Община Пазарджик вярва, че с тази нова инициатива ще успее да подобри комуникацията с жителите и ще допринесе за един по-чист и приятен град. Призоваваме всички граждани да посещават редовно секцията „Чистота“ на нашия уебсайт и да се информират за предстоящите графици и при идентифицирано отсъствие на извозване на отпадък в определения часови диапазон, да могат да подадат сигнала си в реално време. Така Общината ще може да реагира веднага.

 

Графиците се публикуват всеки месец, като може да ги следите от тук: 

 

https://pazardzhik.bg/bg/grafitsi