Етикет "гугутки"

Какво означава – „Две гугутки чакат на тунелите?“

Групите във фейсбук, които следят за патрули на „Пътна полиция“ във всички точки на страната нарастват лавинообразно. Голяма част от носят името I see you КАТ и окончават с името на града за когото се отнасят. Членовете на съответната група имат ангажимента освен да следят информацията и сами да се включват със съобщения къде точно чакат полицаите. В повечето от случаите това става със снимка и кратък текст, обозначаващ мястото. Но