Етикет "димитър"

Димитър Петков: „Синя зона“ в Пазарджик имаме от 2000 г.

Интервю с Димитър Петков, общински съветник и председател на комисия „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност“ Г-н Петков, какво налага приемането на изцяло нова Наредба за безопасността на движението, след като вече има такава и бяха направени поправки по нея? Много са причините, които изискват това и те могат да бъдат обобщени по следния начин – има много сериозна динамика в развитието на държавното законодателство в тази сфера, а още