Етикет "зам. областен"

Координационен център ще контролира работата на институциите по обхващане на учениците в образователната система

Заместник областният управител Йордан Кожухаров проведе днес работна среща с ръководители и представители на институции в област Пазарджик, които изпълняват дейностите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В изпълнение указанията на заместник министър-председателя г-н Томислав Дончев, със заповед на областния управител Стефан Мирев се създава координационното звено (център) за осъществяване на координация между институциите на областно ниво по функционирането