Етикет "за настаняване"

В областта: Израелци, руснаци и македонци търсят хотелите с много звезди, нашенците я карат кротко

През юни 2018 г. в област Пазарджик са функционирали 54 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е  2 079, а на леглата – 4 438. В сравнение с юни 2017 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 3.6%, а на леглата в тях се увеличава с 1.9%. Общият