Етикет "къщи"

Прокуратурата постанови премахването на 225 сгради в „Азмака“ и „Якуба“, ромите могат да обжалват

Във връзка с  постановление от 23.02.2017 г. на Стоян Пешев – прокурор в Окръжна прокуратура за предприемане на действия от Община Пазарджик по премахване на незаконно строителство в поземлен имот с идентификатор 55155.19.154, местност ”Азмака” и местност ”Якуба”, собственост  на “Пазар на производителя” АД и имоти на Община Пазарджик – публична общинска собственост, са  извършени проверки  от служителите на отдел “Строителен контрол” при дирекция “Архитектура и териториално устройство”, съобщиха от