Етикет "местности"

Три щъркела са спасени от РИОСВ

Спасени и изпратени за лечение в спасителен център са три птици от вида бял щъркел, съобщиха днес от РИОСВ – Пазарджик, това е станало в рамките на изтеклия вече месец юни. Екоинспекторите са упражнили контрол за спазване на режимите в  защитените местности  „Венеца“,  „Фотинска река“, природна забележителност „Фотински водопади“, местността „Средна гора“ и на билкозаготвителен пункт в  Пазарджик. Не са установени нарушения на Закона за защитените територии и Закона за