Етикет "обучителен"

Семинар – обучение за наводненията тече в Пазарджик

Зам. областният управител Йордан Кожухаров откри обучителен семинар по въпроси и проблеми, свързани с наводненията. Заместник областният управител Йордан Кожухаров даде старт на обучителната информационна кампания, организирана от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с цел увеличаване информираността на населението и развитие на умения за действия при наводнения, както и за реакция на публичните институции. Кампанията стартира с форума, който се проведе в град Велинград с участието на всички заинтересовани страни от