Етикет "онлайн"

Излъчват сесията на Общинския съвет в Пазарджик наживо

*Снимката е архивна Извънредна точка с вносител Венелина Георгиева, бе гласувана най-напред по време на днешното редовно заседание на Общинския съвет в Пазарджик. Тя влезе в Дневния ред, който се състоеше от общо 20 точки. По първа точка докладва Георги Гайдаров, финансист на Общината, а точката касаеше избора на адвокат Златко Георгиев за представител на Община Пазарджик, в Общото събрание на МБАЛ – Пазарджик. Предложението бе гласувано поименно и така