Етикет "строителни отпадъци"

Читателска връзка: Коя фирма ще депонира строителните отпадъци пред входа ни?

Здравейте, строителни отпадъци са изхвърлени пред входа на блока ни, почти до контейнера, но вече седмица никой не ги вдига. Какъв е редът за изхвърляне и кой трябва да ги махне от там? Звъняхме на „Брокс“, а от там ни казаха, че това не е техен ангажимент. Иванка Димова, Пазарджик Здравейте, г-жо Димова! Наистина сметоизвозващите фирми не са ангажирани с изхвърлянето на строителни отпадъци. Изхвърлянето им на територията на града