Етикет "такса – смет"

От 1 януари: Скача такса смет, трябва да декларираме колко души живеят на адреса ни?

Такса смет за гражданите ще скочи от 2020 г. , като най-голямото увеличение ще бъде за хората в крайните квартали на градовете. Това предвижда предстоящо изменение в Закона за местните данъци и такси. Промените предвиждат размерът на такса смет да се определя според количеството изхвърлени боклуци или брой на ползвателите на услугата, а не както в момента на база размера на имота и в кой квартал на града се намира.

През 2019 г.: Такса „Битови отпадъци“ скача от 3 до 30 лв. годишно, ето защо

Такса „Битови отпадъци“ ще скочи в община Пазарджик през следващата календарна година, съобщи днес кметът Тодор Попов. Това не е прищявка на общината, а се налага заради промените, които настъпиха през последната година. Вече стопанисваме регинално депо за отпадъци, което „гълта“ около 100 хил. лв. месечно, а освен това трябва да заделяме и средства за РИОСВ, които гарантират, че в случай на проблем със сметоизвозване и сметопочистване имаме шанс да

Идният вторник: Предстои общественото обсъждане за вдигането на такса – смет

През месец септември 2018 г. предстои приемането на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик. Това става след широко обществено обсъждане с местната общност, за да може да се вземат предвид мненията, препоръките и предложенията на гражданите, бизнеса и неправителствените организации. Каним Ви да участвате в общественото обсъждане

На 11 септември: Обществено обсъждане за новия размер на такса – смет

На 11 септември, от 15 ч. в Пленарна зала на община Пазарджик ще се състои обществено обсъждане на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци през 2019 год. в Община Пазарджик. През месец септември 2018 г. предстои приемането на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 год. и определяне на размера на