Етикет "туризъм"

Два пъти годишно ще проверяват басейните според проекто- наредба

Проект за Наредба за правилна и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите за вграждане, филтрацията и помпите към плувните басейни, прилежащи към местата за настаняване е качен на портала за обществени консултации на Министерски съвет, за обществено обсъждане. Наредбата се създава съгласно разпоредбите на Закона за туризма. С наредбата се уреждат правилната и безопасна техническа експлоатация и поддръжка на елементите на плувните басейни. Тя обхваща единствено съоръженията на басейните, които са