Митрополит Галактион, роден в гр. Ветрен

Димитър Шуманов, Пазарджик

Петър Дойчев, ученик, Пазарджик

Тодор Маринов, Пазарджик

Радка Гергинска, Пазарджик