Екопатрулите от бюджетно мероприятие „Паркинги и охрана“ към община Пазарджик днес ще посетят селата Росен и Цар Асен, където ще извършат проверка за наличие на нерегламентирани сметища в землищата на населените места. Проверява се също така и за изхвърлени непотребни вещи и инвентар, както и разлети селскостопански масла. Проверките са планови и утре ще бъдат посетени селата Черногорово и Крали Марко. Проверките стартираха още в началото на март и ще приключат този петък. До момента не са открити сериозни нарушения, а так където са констатирани купчини със смет извън указаните за това места са написани предписания до съответните кметове, които по най-бързия начин трябва да отстранят отпадъците и да издирят извършителите.