Откритото от проф. Георги Китов през далечната 1987 г. съкровище в Равногор, влезе в таз годишната надпревара за „Чудесата на България“, в раздел „Съкровища“.

Историята

В землището на село Равногор, край Пазарджик, високо в Родопите, е разположен некропол от 18 могили. В една от тях липсват следи от погребение. След отстраняване на могилния насип са разкрити две ями, вкопани в скалата под могилата. В първата очевидно е горял огън, който почти напълно е унищожил комплект за конска сбруя – юзда, сребърни и бронзови пластини за украса. В другата яма обаче е намерен добре запазен втори комплект, състоящ се от юзда , сребърни мъниста, начелник и седем кръгли апликации от сребро с позлата. Предметите най-вероятно са изработени в края на III – началото на II в.пр.Хр. Изображенията се отличават с реализъм и одухотвореност и имат висока художествена стойност. Шест от тях представляват три двойки нееднакви бюстове на древногръцките богини Атина, Артемида и Нике. На седмата апликация е скулптирано крилато тракийско божество, загърнато в животинска кожа, с бръшлянови клонки на гърдите и венец на главата.

За равногорското съкровище можете да гласувате тук