Да се чете е важно, а освен това и приятно. Такова е мнението на кмета на община Лесичово Серьожа Лазаров, който заедно с местното читалище „Отец Паисий“ подема от утре инициатива „Хайде да четем в парка“. До края на месеца, ежедневно от 10 до 12 ч. всеки желаещ е добре дошъл в парка. Читателите могат да подарят своя книга на читалището, като в нея да отправят посвещение към бъдещите читатели. Четенето е необходимост и наш дълг е да възпитаваме децата да обичат книгите, смятат от общината.

15lesi4-pakr

От там съобщиха също така, че днес започва изпълнението на втората част от проекта „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово“, който обхваща реконструкция на общински път Динката – Памидово. Превидено е да бъдат възстановени транспортно- експлоатационни качества на пътния участък от 875,92 м. Предварителен ремонт на съществуващата асфалтобетонова настилка, подобряване равността с полагане на изравнителни пластове от биндер, полагане на нов изнсващ пласт от плътен асфалтобетон и възстановяване на хоризонталната маркировка и допълване на вертикална сигнализация от пътни знаци и табели.

15lesi4