Иван Евстатиев събра своите предшественици – екскметове на Стрелча, за да чуе мнението на бившите градоначалници по актуални въпроси. На срещата присъстваха Ильо Ильов, Христо Найденов, Спас Спасов и Динчо Евстатиев. Всеки от тях е бил кмет на община Стрелча по различно време.
По време на разговорите бе поставен въпроса за ефективната работа на Градската поликлиника. Всички се обединиха около мнението, че трябва да бъде изготвен проект за реновирането на сградата. Обсъдена бе и темата за рекултивацията на сметището, което се намира в близост до пътя между с. Дюлево и гр. Стрелча. Кметът Иван Евстатиев обясни на колегите си, че това е предвидено да стане веднага след като заработи Депото за твърди битови отпадъци в Панагюрище. Към него ще бъдат извозвани отпадъците от община Стрелча.
Кметът Иван Евстатиев съобщи, че на 1- ви август ще бъде официално открит Спортно- възстановителен център. Той е част от Лечебно- възстановителен комплекс- Стрелча. Средствата са по Програмата за развитие на селските райони Проект :“Обособяване на спортно- възстановителен център в град Стрелча, чрез реконструкция на крило на сградата на градска минерална баня в град Стрелча“. Проектът се изпълнява, съгласно подписан Договор между Държавен фонд „Земеделие“, Местна инициативна група „Панагюрище, Стрелча, Лесичово“ и Община Стрелча.
Със средствата по проекта е извършен цялостен ремонт на помещение за вани и подмяна на вани и санитария. Извършен е цялостен ремонт и обзавеждане на санитарен възел, ремонт на обслужващо помещение и изграждане и обзавеждане на зала за фитнес. Стойността на проекта е 48 225, 72 лв.