Георги Козарев е успешен кмет, това е мнението на голяма част от пещерци, които в рамките на последните четири години са свидетели на всичко, което той прави за града и селата към него.

Върнете се назад четири години и ще видите, че той завари пълна разруха в общинския двор, разказва петдесет и три годишната Марена. За разлика от други кметове, той си направи труда да се отчита ежегодно и аз имам всички книжки, които е издал за направеното от него, казва жената.

Точно в тези отчети е посочено, че през 2011 г. Пещера е била на 245 място по финансови резултати от общо 264 общини в България. В същото време предишния кмет Стелиан Варсанов е „изтеглил“ общината в топ 10 на взетите кредити.  Дефицитът към 4 ноември 2011 г. е бил 1 65 000 лв. В същото време е имало завършени проекти, по които не са били платени дължимите от общината суми.

Един от тях е този за „Модернизация на водоснабдяването на кв. „Луковица“ и с който се осигурява по-висок дебит на питейната вода в квартала. Проектът трябвало да бъде завършен през 2009 г., но това така и не се случило. Причината била в това, че трасето за водопровода преминавало през имотите на 84 души – наследници на 13 парцела. За да се даде Акт 16 на обекта било нужно съгласието на всички тези хора.

Ако това не станело, общината трябвало да връща усвоените вече по проекта още по варсаново време 1 389 000 лв. За около четири месеца с лични разговори и срещи, кметът Георги Козарев успява да убеди хорат ада съдействат. Документите са подготвени и на 18 юни 2012 г. обектът е приет с Акт 16.

Подобна е и съдбата на водопровода на летовището в Св. Константин, който пък беше изпълнен в периода от 2007 – 2011 г. Първата копка бе направена в присъствието на тогавашния регионален министър и по-сетнешен президент – Росен Пленелиев. Акт 16 обаче дойде чак през 2012 г.

10rosen

Сега Козарев бере горчивите плодове на още един проект, който е започнат по времето на Варсанов, без да се помисли за неговата целесъобразност. Става дума за проект „ремонт и модернизация на общинските училищни и детски заведения в община Пещера“. Благодарение на този проект е направен ремонт, който не е бил необходим за детските градини в Радилово и Капитан Димитриево, пише в отчета си за 2011 г. Георги Козарев. Няма достатъчно деца в селата, а по проекта сме задължени да дофинансираме издръжка от 100 000 лв. Обновените сгради трябва да продължат да работят, тъй като това се налага от проекта, а в момента единственото добро решение е да се обединят децата от двете села, за да не се правят излишни разходи.

10obs

Това са само малка част от проблемите, с чието решаване се заема преди четири години Георги Козарев.

Очаквайте продължение в следващите дни.