В галерия «Георги Машев» ще се открие традиционната годишна изложба на Представителството на Съюза на българските художници в Пазарджик. Тя е свързана с  патронния празник на художниците – Св. Лука.

 В изложбата участват 18 автора с 42 творби. Основен превес е живописта, каза председателят на Представителството на СБХ в Пазарджик керамичката Маргарита Иванова.

Със скултурни композиции участват Димитър Маламски, Леон Бабачев и Спас Киричев. Показвайки ново философско мислене, те си остават стилово разпознаваеми за публиката.

Тази година голяма част от авторите в изложбата показват нови, различни търсения, експерименти. И това е съвсем естествено за професионалните автори, членове на съюза на българските художници. Тук всеки художник е със свое въображение и чувства. Всеки от нас е работил пълноценно и е реализирал не малко свои творби в страната и извън нея. Нейчо Дойчев, който известно време живя в Холандия, се вписа между холандските художници. Активно участва в редица техни изложби. Константин Анастасов като вечно пътуващия художник постоянно ни изненадва с нови и нови наброски, рисунки, живописни картини. Елеонора Хаджиниколова, завършила специалност стенопис, нарисува монументални творби в град Велинград.

Маргарита Иванова и Спас Киричев като колектив тази година реализираха монументална скулптурна композиция “Константин Фотинов” в град Самоков. Люлин Търкаланов ни изненада през пролетта с великолепна самостоятелна изложба. Показвайки ни нови чувства и вълнения, нови композиции, наречени “Синтетични пейзажи”.

Петър Бажлеков, като член на секция “Дизайн” към Съюза на българските художници, тук в изложбата показва три свои живописни експресивни композиции. А дизайнерските му произведения смайват не само българската публика. Илия Тончев, като че ли „влюбен“ в родопския пейзаж, ни показва надграждане, нови интерпретации на пейзажа.

Стайо Гарноев обикновено рисува напълнени с множество хора закачливи композици, но сега виждаме нещо съвсем ново, преосмислено, по-философско – “Насторение” и “В тишината на сенките”. С нежни, ефирни творби в изложбата участват Александра Кисовска, Евгения Панчова, Елеонора Хаджиниколова. «Нетрадиционната» керамика е дело на Маргарита Иванова, която скоро показа своя персонална изложба с малки елегантни твирби. 

Трудно е да се опишат всички участници в изложбата.   Художниците, като членове на съюза на българските художници са достатъчно отговорни, работят и творят,  обмислят и създават професионални творби.

Тази година Представителството на СБХ Пазарджик участва с обменни изложби в Арт център Плевен и в салона на Дружеството на художниците в Бургас. И в Плевен и Бургас изложбите се посрещнаха с голям успех от публиката. 

Свети Лука се счита за пръв христиански иконописец. Предание твърди, че апостол Лука е бил увлечен от живописта и че за първи път е нарисувал иконите на Иисус Христос, Света Богородица и апостолите Петър и Павел.