Подаването на документи за участие в приема на ученици в държавните и в общинските училища за учебната 2016/2017 г. след завършен VII клас, започна днес. Документите, които учениците подават в определените от РИО училища – гнезда, включват:

  • заявление  за участие в класиране с подредени желания по образец;
  • удостоверение за завършен VII клас /копие и оригинал/;
  • служебна бележка с резултатите от НВО с допълнителен модул  (копие на служебната бележка за оценките от положените приемни изпити, когато кандидатстват в друга област);
  • копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика (ако кандидатства в професионална гимназия).

Класирането се извършва електронно и списъците с приетите ученици на първи етап на класиране се обявяват до 27 юни 2016 г. Записването на приетите в първото класиране или подаването на заявления за участие във втори етап на класиране е от 28 до 30 юни 2016 г.

Училища – гнезда в област Пазарджик:

1. ОУ „Проф. Иван Батаклиев“- гр. Пазарджик

2. ОУ „Христо Ботев“- гр. Велинград

3. ПГИТМТ- гр. Панагюрище

РАБОТНО ВРЕМЕ: от 08.00 ч. до 18.00 ч. /без събота и неделя/