За четвърта поредна година Административен съд – Пазарджик организира „Ден на отворените врати“, който ще се проведе на 13 октомври (четвъртък) от 11,00 до 15,30 часа в сградата, в която функционира съдът. Тя се намира на адрес: гр. Пазарджик, ул. Константин Величков № 20, ет. 5 (сградата на Изчислителния център).

В деня на отворени врати каним всички желаещи да посетят  Административен съд – Пазарджик и да се запознаят със структурата и дейността на съда, с организацията на работа на съдиите и съдебната администрация, с възможностите за предоставяне на съдебно-административни услуги и начините на получаване на  информация.

В рамките на инициативата в 12,40 часа на гости на съда ще бъдат учениците от VІ „а“ клас на ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ гр. Пазарджик. Посещението ще премине под надслов „Аз си знам правата“. Учениците ще презентират изготвени от тях информационни табла на предварително обявена тема, а лекция за правата на децата ще изнесе председателят на съда Мариана Шотева. Гост на мероприятието ще бъде и представител на Комплекса за социални услуги за деца и семейства – гр. Пазарджик, който ще  предостави информация на учениците за първата в България специализирана стая за изслушване на деца, участващи в правни процедури – т. нар. „Синя стая“. Служител от Областно звено „Охрана – Пазарджик“ ще запознае учениците с пропускателния режим в съда.

В часа за разпределяне на постъпилите в съда дела председателят ще представи начина на разпределяне чрез Централизираната система за разпределение на делата на Висшия съдебен съвет.

През целия ден на информационните монитори ще бъдат излъчвани видеоматериали „Третата власт отвътре – 10 информационни рубрики“ на ВСС.