По покана на ръководството на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт в гр. Пазарджик, експерти по промоция на здравето от РЗИ  проведоха обучение на тема «Как да се храним здравословно» на деца от 8 клас.
Презентирани бяха препоръките на МЗ за здравословно хранене на ученици на 7 – 19 години, които включват разнообразие на храната, ежедневна консумация на повече зеленчуци и плодове, намаляване приема на мазнини (особено от животински произход) и нисък прием на сол. Показани бяха практическите подходи за тяхното постигане, както и ролята им за предпазване от заболявания и укрепване на здравето.
Учениците бяха запознати с механизма за изчисление на индекса на телесната маса (ИТМ): тегло/ръст. Така например за 14-годишните момчета индексът за нормално тегло трябва да бъде в границите  15.5 – 21.8, а при момичетата 15.4 – 22.7. Затлъстяване се отчита при стойности на ИТМ над 25.9 при момчетата и над 27.3 при момичетата (съгласно таблицата на международните критерии за оценка на тегло при деца на 7-19г).
Здравните експерти предоставиха възможност на всеки ученик чрез тест да оцени индивидуалното си хранене.
Раздадени бяха информационни материали по темата.
Храненето е много важен фактор за здравето, а хранителните навици във всяка възраст могат да бъдат благоприятно повлияни, за да се намали рискът от болести.