Сдружението на предприемачите и работодателите в Пазарджик днес представи най-новия си проект – фондация „Надеждата на Пазарджик. На пресконференция председателят на Сдружинето – инж. Евтим Янев представи председателя на УС на фондацията – бизнесменът Иван Неделчев.

Идеята за създаването на фондацията се родила преди повече от пет години, но едва сега тя вече е факт и може да започне дейността си. Днес е и Денят на християнското семейство, което пък добавя и символизъм в начинанието.

Фондацията ще подпомага деца и младежи на възраст от седем до двадесет и пет години, които са жители на община Пазарджик. За да получат средства те трябва да са отличени на регионални и национални състезания, класирани за международни конкурси, олимпиади, пленери  и състезания. Кандидатите трябва да имат успех от последния учебен срок/ семестър не по-малък от много добър 5.00. Това е едно от най-важните условия, заяви Иван Неделчев.

Еднократната финансова помощ за година във връзка с участие в определена творческа проява е в размер на :

индивидуална – до 500 /петстотин/ лева и колективна – до 2000 /две хиляди/ лева.

Учащите се губят правото на подпомагане, когато прекъснат учебната година или отпаднат от редовно обучение.

Документи за кандидатстване:

1. Мотивационно заявление.

2.Документ/ оригинал или заверено копие/, удостоверяващ възрастта на кандидата.

3. Документ/ оригинал или заверено копие/ на български език, удостоверяващ учебното заведение, в което кандидата учи, както и неговия успех, съгласно критериите.

4. Копия от сертификати, грамоти или други отличия за участие в регионални, национални и международни конкурси, олимпиади, пленери и състезания през последната година преди кандидатстване.

Изброените документи трябва да бъдат изпратени на schpr@abv.bg.

Те ще бъдат разгледани от Управителния съвет на Сдружението и в седемдневен срок кандидатсващото лице или група ще получат отговор.

Целта е да се насърчават младите хора от общината и града, да постигат все по-големи успехи на национално и международно равнище. Ще бъдат стимулирани деца и младежи с доказани таланти и успехи в областта на науката и културата. Към момента наградният фонд на „Надеждата за Пазарджик“ е в размер на 10 000 лв. за сътрудничество са привлечени и национални, и международни организации, които могат да се включат като дарители.