Ритуалното хвърляне на кръста на Богоявление /Йордановден/ ще се проведе на новия мост на р. Тополница на 06.01. 2017г от 11.00 ч., след което празника ще продължи на площада в с.Юнаците, съобщи Иванка Трайкова. Тя покани всички жители на Юнацте, които имат възможност да се присъединят към тържеството.