Броят на разводите в област Пазарджик през 2016 г. е 319 и е с 29 повече спрямо 2015 година (290). От всички прекратени бракове 69.6% (222) се отнасят за населението в градовете, съобщиха от Териториалното статистическо бюро в Пазарджик.

Коефициентът на бракоразводност е 1.2‰ и се увеличава с 0.1 промилни пункта през 2016 г. в сравнение с предходната година.

Коефициентът на бракоразводност е по-нисък в общините Батак и Сърница (с по 0.2‰) и община Брацигово (0.6‰). Община Белово е с най-висок коефициент на бракоразводност – 1.6‰, следвана от общините Пазарджик и Пещера с по 1.4‰.

Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (83.4%), следват причините „фактическа раздяла“ (8.8%) и „несходство в характерите“ (7.2%).

За 6.6% от жените и 11.0% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2016 г., разводът не е бил първи.

През 2016 г. средната възраст при развод за мъжете и жените в област Пазарджик е съответно 44.3 и 40.8 години.