Родители на деца обучаващи се в ОУ“Христо Смирненски“ започнаха да събират подписка срещу двусменния режим на обучение в школото, който предстои от 15 октомври. Тогава ще започнат ремонтните дейности в училище „Христо Ботев“, а заради това те ще трябва да ползват учебната база на известното и като Островското училище.

Родителите са на мнение, че това ще понижи качеството на образование на децата им, защото ще се наложи да бъдат намалени учебните часове и голямото междучасие, докато трае ремонтът.

От 15 октомври ще започне и ремонт в ОУ „Л. Каравелов“, а учениците по същата схема ще бъдат преместени в сградата на ОУ „Ст. Захариев“. Късният старт на ремонтите се наложи поради не зависещи от общината ни причини, свързани с одобрението на документацията по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик“.

Не успяхме да чуем мнението на шефката на РУО на МОН в Пазарджик Валя Кайтазова. Родителите ще направят протест пред сградата на община Пазарджик в понеделник.