Девет семейства от община Септември се включиха в тазгодишното шесто издание на съревнованието за „Най-патриотичен дом“, което се организира от общинската организация на ВМРО.

През предходната 2016 година за най- патриотичен дом бе избран домът на семейство Кадийски от град Септември. През изминалите години най- патриотичните домове бяха: за 2015г. – семейство Венчеви от село Бошуля , за 2014г. – семейство Апостолови от град Септември, за 2013 г. -семейство Караиванови от град Септември, за 2012 г.- семейство Цветкови от град Септември.

„Идеята за избор на най- патриотичен дом се реализира, за да насърчи патриотизма на населението в нашата община. Патриотизмът е този двигател за възхода на даден народ, който има силите да мотивира отделния човек да допринася за благото на собствения си народ и по този начин да живее благополучно и щастливо в своята среда“.- смята организатрът Кузо Божинов.

„В настоящите времена на стопанска и политическа криза, която вилнее над нас има и още една друга криза – духовната, която заличава нещата, които са ни запазили като народ в продължение на столетия и ни отчуждава един от друг като руши спойката ни като нация и защитните ни сили срещу чужди влияния и агресии.

Втората криза е много по опасна от първата за съществуването ни, защото народ без духовност и родолюбие няма силите да се пребори с трудностите, които го връхлитат. Именно заради това ние патриотите от нашата община целим чрез действията си да поощрим патриотизма и духовността на местно ниво, като част от борбата за запазване на българщината в цялата страна. „- допълва Божинов.

Предложения ще се приемат до утре, а награждаването на избрания победител, ще е през месец декември. Всеки кандидат ще бъде посетен от комисия, която да извърши оценяването и да направи снимки по показателите, които носят точки. За повече информация обръщайте се към Председателя на ВМРО в град Септември- Кузо Божинов на телефон: 0893/359 239

Първият участник в съревнованието за 2017 г. е домът на семейство Петрови от село Виноградец, ул 1- ва № 57. Те се записаха още на 17 октомври.

30-1дом

Вторият участник в надпреварата е домът на семейство Димитрови от село Варвара, ул 27- ма № 51.

30-2дом

Трети в конкурса за най- патриотичен дом се записаха семейство Василеви от град Септември, ул “Г.С.Раковски“ № 2.

30-3дом

Четвъртият участник в съревнованието за най- патриотичен дом е домът на семейство Табакови от град Септември, ул “Калина“ № 3.

30-4дом

Петият участник в съревнованието за най- патриотичен дом е домът на семейство Кръстанови от село Варвара, ул “5-та“ № 26

30-5дом

Шестият участник в конкурса са семейство Кметски от град Септември, ул “Христо Ботев“ № 61

30-6дом

Седмият участник в съревнованието за най- патриотичен дом е домът на семейство Торбанови от град Септември, ул “Васил Левски“ № 60

30-7дом

Осмият участник  е домът на семейство Караиванови от град Септември, ул “Христо Ботев“ № 21

30-8дом

Деветият участник е домът на семейство Касабови от град Ветрен, ул “2-ра“ № 5

30-9дом