Димитър Петков е общински съветник от групата на „Коалиция Тодор Попов за Пазарджик“. Член е на комиите „Законност“ и „Местно самоуправление, обществен ред и сигурност“. Представяме ви неговото мнение по казуса „Синя зона“, безопасността на движението и паркирането.

Г-н Петков, преди време вие и ваши колеги от ОбС изготвихте проект на нова наредба за безопасността на движението в Пазарджик, а в нея имаше и раздел, който касае паркирането, защо тя не получи одобрението на съветниците?

Преди няколко месеца внесохме заедно с колегите Стоян Парпулов и Евтим Янев предложение за нова наредба по отношение на безопасността на движението в Пазарджик, в която се уреждаха и проблемите с паркирането. За съжаление тогава мнозинството колеги (независимо от партийните си пристрастия и публични обещания) не надскокнаха себе си и останах с усещане, че за да не отпадне привилегията с безплатното им паркиране отхвърлиха и не разгледаха проекта на наредба.

Тя бе разрабoтена не само от нас, а и на служители от КАТ, със становища от различни ангажирани с проблема институции. Най-абсурдното бе, че труда ни бе в изпълнение на решение на самите съветници. Решение за приемане на нова наредба по отношение на безопасността на движението и правилата за паркиране е крайно наложително. То ще улесни, помогне и ясно регламентира работата и на изпълнителната местна власт в лицето на кмета, и на фирмата контрагент на “Синя зона“.

В дневният ред на колегите трябва да са проблемите с паркирането и безопасното движение в целият град и община, с местодумуването и паркирането на автомобилите на хората живеещи на улиците с регламентирана „синя зона“, паркирането и привилегиите за инвалиди, на снабдяване на търговските обекти и т.н., а не да ангажират обществото със собствените си „дребни“ терзания. За мен тези реални проблеми могат да бъдат решени с изцяло нов регламент.

Над 15 години този местен нормативен акт (той е приет 2000 година) не е коригиран съществено и няма нищо общо със сегашната ситуация по улиците, най-вече в Пазарджик. Бих казал, че е мътен, а знаем житейските истини за рибата и мътната вода. То ще е показателно за наличие на достойнство и най-вече морал на членовете на общинския съвет. Втори мандат се опитвам безуспешно да премахна тази присъща за недемократични общества склонност към привилегии. Но това е въпрос на образование, възпитание и човешки ценности.

Колегата Чавдаров заяви, че ще обжалва заповедта на кмета по отношение на паркирането в частта му зона за привилегията за паркиране. Не знам дали това обжалване ще касае всички привилегировани към днешна дата включително джипита и попове. За мен тук интересното е единствено казуса в тълкуването от съда на върховенството на решението на общински съвет или заповедта на кмета. Цялостно решение на проблемите с безопасността на движението за мен е в съществени корекции в остарелите местни нормативни документи уреждащи тези обществено значими въпроси.