По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик към края на март 2020 г. се увеличават с 0.1% спрямо края на декември 2019 г., като достигат 59.9 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 3.0% (и достигат до 13.4 хиляди), а в частния сектор намаляват с 0.7% (достигат 46.5 хиляди) през първото тримесечие на 2020 година.

В края на март 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Пазарджик са с 0.3% или с 0.2 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като намалението на наетите в частния сектор е 0.5%., а в обществения сектор наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават съответно с 0.5%.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2020 г. за област Пазарджик е 1 028 лв., за февруари – 1 032 лв., и за март – 999 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. с 0.8% и достига 1 020 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 163 лв., а за частния – 979 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата за област Пазарджик нараства с 8.5% в сравнение с първото тримесечие на 2019 година.

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори в област Пазарджик

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие на 2020 г. област Пазарджик е на 13-о място по показателя „средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 805 лв., София – 1 249 лв. и Враца – 1 215 лв.

Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по области през първото тримесечие на 2020 година

I тримесечие 2020