През периода от 08.00 часа на 10.01.2021 до 08.00 часа на11.01.2021 г на територията на област Пазарджик не бяха регистрирани значителни количества валежи, както и обилни валежи за кратко време от денонощието.

            Най – големи количества дъжд са паднали в района на:

 • село Цветино- 21 л/кв.метър
 • град Стрелча- 18 л/кв. метър
 • град Панагюрище – 16.6 л/ кв. метър
 • град Велинград- 16 л/кв. Метър

            В следствие на падналите валежи реките на територията на областта имат леко повишение на водното ниво, но са далеч от критични стойности:

 • Река Марица край град Белово има повишение от 3 см.
 • Чепинска река край град Велинград е с повишение 19 см.
 • Река Тополница край село Поибрене е с повишение от 10 см.
 • Река Марица край град Пазарджик е с повишение от 19 см.

            Контролът по състоянието и проводимостта на речните легла, както и по поддържането на системи за наблюдение, прогнози и предупреждения се извършва от Басейнова дирекция Източнобеломорски район към МОСВ.

            Големите язовири на територията на областта имат достатъчно свободен обем за поемане на оттока на повърхностните води.

 • язовир Батак е пълен на 68%
 • язовир Белмекен е пълен на 76.2 %
 • язовир Голям Беглик е пълен на 82.2%
 • язовир Широка поляна е пълен на 76.2 %
 • язовир Чаира е пълен на 51.37%
 • язовир Тополница е пълен на 31.14%

                      Малките язовири се стопанисват от общините, частни лица и Сдружения за напояване, като към 11.01.2021 г в РДПБЗН Пазарджик няма постъпила информация за преливащи язовири през преливниците.

          Контролът на язовирните стени и съоръженията към тях по отношение на техническото и експлоатационното им състояние се извършва от служителите на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ към Държавна агенция за Метрологичен и технически надзор.

          Към 11.01.2021 г в Оперативния център на РДПБЗН Пазарджик няма постъпили сигнали и информация за активизирани свлачища.