Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на 33 имота – публична държавна собственост.

Те са разположени на територията на гр. Септември, област Пазарджик. Имотите попадат в обхвата на проект „Модернизация на железопътния участък Костенец- Септември“, който е част от национален обект „Модернизация на железопътната линия София- Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември“.