Общинските съветници в Пазарджик ще решат днес дали да бъдат облекчени и освободени от наем собствениците на заведения за хранене и закусвални, които ползват общински помещения. Причината за тази точка от дневния ред е наложеният десетдневен локдаун, във връзка с разрастването на пандемията през март.

Проекторешението внесено от кмета Тодор Попов гласи, че „наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик за заведения за обществено хранене без доставка или вземане на храна за дома и офиса, както и на тези имоти, които се намират в сградите на общинските училища за производство и продажба на закуски, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, се освобождават от заплащане на дължимите наеми и такси.

Наемателите и ползвателите на общински нежилищни имоти и терени на територията на Община Пазарджик за заведения за обществено хранене с доставка или вземане на храна за дома и офиса, както и тези на терени за паркинги, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, заплащат 50% от дължимите наеми и такси.“

Като мотив за това решение Тодор Попов се базира на създалата се обстановка в страната, която съществено засегна реалния бизнес, като значително се съкрати дейността в някои сфери.

Това създава затруднения за заплащане на наемите и таксите от ползващите общински нежилищни имоти и терени, което налага ползването на общински имоти и терени за заведения за обществено хранене, както и тези имоти, които се намират в сградите на общинските училища за производство и продажба на закуски, за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително, да е изцяло или частично безплатно.