Най-голямото преимущество на дуалното обучение е това, че учениците се обучават в реална среда, а след завършването си веднага могат да започнат работа в производството или да продължат образованието си във ВУЗ. На територията на нашата област дуално обучение се осъществява в Панагюрище, Велинград и Пещера.

Втори в областта започват прилагането на обучителната форма в Пещера. ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ предлага възможността бъдещите средношколци да се обучават в две професии „Биотехнолог“ и „Лаборант“. Училището има договор с „Биовет“ АД, където учениците практикуват придобитите умения при специално обучени наставници.

Много от бъдещите специалисти обаче не са запознати с възможностите, които им предоставя дуалното обучение. „Ние не бихме могли сами, без разбирането и съдействието от страна на „Биовет“ да стартираме такова обучение. В лицето на ръководството на „Биовет“ ние открихме коректен и солиден партньор, който е силно заинтересован. Защото дуалната система  на обучение предполага и изисква изключително голям ангажимент от страна на партньорите. И така учениците излизат със знания, умения и компетентности. Това са не само професионални умения, а и социални компетентности, за което нашето общество изпитва сериозен дефицит.“ – казва Славия Златанова, директор на ПГХВТ „Атанас Ченгелев“. „Тази година ще приемем една паралелка от тридесет ученици.“ – допълва тя.

Другата новина от училището е, че тази година е завършил първият випуск обучаван по системата на дуалното обучение, като част от възпитаниците ще продължат работа в „Биовет“, а други ще учат в университет, като предприятието ще им изплаща стипендия до завършването и ще поеме разходите им по таксите за висшето учебно заведение.

ПГХВТ „Атанас Ченгелев“ разполага с всички съвременни апаратури за обучение оборудвани са няколко учебни зали, лаборатория и хранилище. Възпитаниците на гимназията имат възможността за лабораторни упражнения и проследяването на важни химични процеси, които се ползват при производството на различни видове препарати.

Какво предлага специалността „Технология в биопроизводството“?

Като начало всеки, който я завърши придобива професионална квалификация — трета степен. Биотехнолозите се реализират в сферата на биопроизводствата в хранителновкусовата промишленост, земеделието, медицината, биоенергетиката, екологията. В курса на обучение се формират умения и качества за работа в лаборатория. Бъдещите специалисти овладяват знания за технологичните процеси при производството на различни изделия и продукти, придобиват професионални умения и навици за контрол и оценка на качеството на суровините, материалите и готовите продукти. Развитието им е тясно свързано с фирма “Биовет” АД, гарантираща просперитета им в професионален план. Учениците от тази специалност се ползват със специални привилегии на фирма “Биовет” АД.

Специалност: “Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства”

Тя включва също професионална квалификация – трета степен. Лаборантът наблюдава и управлява производствено и технологично оборудване, изискващо специфична процедура по отношение на здраве и безопасност, качество и опазване на околната среда. В ПГХВТ ще овладеете целия технологичен процес.
За получаване на добро професионално образование са осигурени отлични специалисти – педагози, както и работа в реална работна среда в “Биовет” АД. Тя осигурява на бъдещите лаборанти привилегии по време на обучението и възможности за последващо развитие и квалификация с убеденост, че инвестира успешно в младежите.

За контакт:

гр. Пещера, ул. “Свети Константин” 54, тел: 0350 / 6 21 35
www.daskalo.com/pghvt ; e-mail: pghvt_peshtera@abv.bg