Ученичката Мария Павлова от 12-б клас на ПМГ „Константин Величков“ бе удостоена с трета награда на Националния Коледен литературен конкурс за написване на есе на тема: „Щастливият човек“. Конкурсът бе обявен и организиран от Народно читалище „Света София 1997″ и Столична библиотека. Оценители на конкурса са представители на факултета по журналистика на СУ“ Климент Охридски“ и на „Нов български университет“.