Жителите на Побит камък поскаха съдействие за ремонт на сградата на закрито и изоставено училище по време на срещата си с депутата Димитър Гечев. Инвестицията в нов покрив и дограма ще позволи на учениците от населеното място да се преместят, тъй като сградата, която използва  сега основното училище се оказва тясна да побере всички ученици и се налага  децата да учат на две смени. Вторият важен проблем касае оземляването на жителите на Побит камък. Населеното място е създадено от преселници, по-голямата част, от които не притежават собствени  земи за да развиват  интензивно животновъдство. Местната общност поска от народният представител да получи правото да закупи на пазарни цени земя за ливади от горския, общинския или държавния фонд. Така ще се насърчи  развитието на този отрасъл от селското стопанство, който и сега дава поминък за по-голямата част от хората. Основният проблем, поставен в откритата приемна от жителите на град Сърница е лошото състояние на пътната инфрструктура в общината ,  като и възобновяването на проекта за канализация на общинския център. Проектът е започнат преди 5 години и в последствие спрян от правителството на Пламен Орешарски заради спрените еврофондове. Димитър Гечев обеща да съдейства за отстраняване на пречките и възобновяване на финансирането. Народният представител Димитър Гечев  в края на обиколката си, която приключи на трети март поднесе и венец пред паметника-чешма на Сярна Баня,от където са минали руските войски при освобождаването на Велинград.

03ge